PAI1926 Python ve Yapay Zeka'ya Giriş Kampı SORULAR VE CEVAPLARI

✨Python 3'mü kullanmalıyız ?

Python3, Python2’ye göre hem çok daha güçlüdür, hem de Python2’nin hatalarından arındırılmıştır. Python3’teki büyük değişikliklerden ötürü, Python2 ile yazılmış bir program Python3 altında çalışmayacaktır. Aynı durum bunun tersi için de geçerlidir. Yani Python3 kullanarak yazdığınız bir program Python2 altında çalışmaz.

✨Türkçe karakter kullanmak visual studio code editörün de sorun çıkarmadı ama diğer editörlerde bir sorun çıkarır mı ?

Bu durum editörden editöre, programlama dilinden programlama diline göre farklılık gösterebilir. Özelliğe göre türkçe karakter dil desteği olan editörlerde sorun olmayacaktır, ama programlama açısından türkçe karakterlerin kullanılmaması yaklaşımı doğru bir yaklaşımdır.

✨ Bir değişken içi boş tanımlansa da nasıl string tipli bir değişken olur?

String karakterler tek veya daha fazla sayıdan karakterin bir araya gelmesinden oluşurlar, “ “ verilmiş içi boş karakterde bir karakterlik uzunluğa sahip olduğu için oda bir string kabul edilebilmektedir.

✨Ondalıklı Sayılarda Yuvarlama İşlemi Nasıl Gerçekleşmektedir?

Round(x,n) kullanımı ile ondalıklı x sayısını n’e verdiğimiz basamak kadar virgülden sonra yuvarlama yapmasını sağlayabiliriz

✨ Python'da liste kullanımında ondalıklı sayılardan oluşan bir liste nasıl yazılır?

Liste=[45,”elma”,19.3] ile farklı tip elemanlardan oluşan liste hazırlayabilirsiniz. Sadece ondalıklı elemanlardan oluşan listeyi ise, Liste= [19.3,24.3,16.456] şeklinde yazabiliriz.

✨Listede istenen index'te bulunan elemanlar getirilirken, birden fazla index verilebilir mi ?

Listelerde listeadı[başlangıç:bitiş] kullanımı ile mesela a[1:5] ile 1 ve5 başlangıç bitiş iki indeks yazarak 1 ve 5. İndekslerin arasındaki elemanları al diyebiliriz

✨Bir listede bulunan eleman sayısı nasıl saydırılabilir?

Len() fonksiyonu ile bir listenin eleman sayısını getirebiliriz.

Liste=[1,2,3,4,5,6]

Len(liste)

✨Append ne için kullanılmaktadır?

Append ile listeye bir eleman ekleme yapabilmemizi sağlar.

✨Print'ler yan yana yazılarak kullanılabilir mi?

Yan yana print kullandığımız zaman syntax hatası alabiliriz.

✨Listeye her veri türünü ekleyebilir miyiz ? Bir kıısıtlama var mıdır?

Listeye ondalıklı, string, liste her veri türünü aynı anda eleman olarak ekleyebiliriz. Bir kısıtlama yoktur. Listw=[45,675.35,”İstanbul”]

✨Kullanıcıdan nasıl dinamik olarak liste elemanlarını isteyebiliriz?

Listenin elemanlarını input fonksiyonu ile kullanıcıdan alabiliriz.

liste = []

for eleman in liste:

print(liste)

liste.append(input("Listeye Eklenecek Nesneleri Giriniz: "))

print(liste)

✨Listelerde kullanılan sort metodu ile string'lerde sıralanabilir mi ?

Evet listelerde sort metodu ile stringlerde de sıralama yapılabilir.

✨C#’ta sözlük yapısı neye denk gelmektedir?

C# dictionary sınıfı kullanımına benzetilebilir.

✨Else komutunun elifden farkı nedir?


Bir programda birden fazla farklı durumlardaki şartı kontrol etmek gerektiğinde if sonrasında Elif kullanılır ve tüm bu durumların dışında bir durum olursa şu işlemi yapsın demek için else kullanılmaktadır Yani Elif ile belli bir şart kontrol edilirken else yapısında üstteki şartlar olmazsa bunu yapsın demek için olağan dışında geri kalan şartların kontrolünde kullanılır.

✨İki string için == kullanabilir miyiz sadece sayı veri tipleri için mi kullanılıyor?

Java gibi bazı programlama dillerinde string karşılaştırmada == kullanılamaz başka Fonksiyonlar kullanılır == sadece sayılarda kullanılır ama pythonda string karşılaştirmada == kullanılabilmektedir.

✨Yapay Zeka hakkında neden tehlikeli yorumları yapılıyor?

Yapay zeka olumlu amaçlar için kullanılabilse bile, gerçekte iki taraflı bir teknoloji olduğu için ve bu teknolojiyi kötüye kullanma amaçlı düşünen kişiler olabildiği için tehlikeli bulunuyor. Bu konu şuanda bile hala tartışma içerisinde yer alan bir konu olarak gündemdedir. Bazı bilim insanları yapay zekanın kötüye kullanım durumunda ortaya çıkarabileceği tehlikeleri ortaya koyarken, bazı bilim insanları ise insanlık adına olumlu getirilerinden bahsetmektedir.

✨Yani her derin öğrenme başlangıçta bir makine öğrenmesi midir ?

Derin öğrenme, makine öğrenmesi altında yer alan nöral ağlar kategorisinde bulunmaktadır. Aralarında derinlemesine incelendiğinde farklılıklar olsa bile aslında her derin öğrenmenin başlangıçta bir makine öğrenmesi olduğu söylenebilir.

✨scikit ne kullanıyor?

Scikit-learn, veri bilimi ve machine learning için en yaygın kullanılan Python paketlerinden biridir. Birçok işlemi gerçekleştirmenizi sağlar ve çeşitli algoritmalar sağlar. Scikit-learn ayrıca sınıfları, yöntemleri ve işlevleri ile kullanılan algoritmaların arka planıyla ilgili belgeler sunar. Ama Scikit learn makine öğrenmesi ile ilgili her şeyi uygulayamamaktadır.

Örneğin aşağıdaki alanlarda uygulaması bulunmamaktadır :

•nöral ağlar,

• kendi kendini düzenleyen haritalar (Kohonen ağları),

• çağrışım kuralı öğrenme,

• takviye öğrenme, vb. Scikit-learn, NumPy , SciPy ve Matplotlib üzerine oluşturulmuştur.

• deep fake hangi kategoriye giriyor cnn ile mi yapılıyor Deep fake yapay zekâ (AI) ve sinir ağı (NN) kullanmaktadır.

✨Tensorflow proje yapabilmek için yeterli oluyor mu ?

Tensorflow ile ses tanıma/algılama uygulamaları/metin tabanlı uygulamalar, görsel tanıma uygulamaları, zaman serileri, video algılama uygulamaları yapılabilmektedir. Bu tarz projeler gerçekleştirebilmek için yeterli olmaktadır.

✨Yapay zeka uzmanlarının iş olanakları nasıl?

Makine öğrenmesi, derin öğrenme, görüntü işleme, doğal dil işleme, veri analizi, veri görselleştirme, bilgisayar oyunları, robotik, iş zekası gibi alanlarda çalışılabilmektedir. Yapay zeka daha yeni ve gelişmekte yolu olan dinamik bir sektör olduğu için iş olanakları da fazladır.

✨Numpy python path’ine dahil değil mi?

Python'da NumPy kullanmak, her ikisi de yorumlandığından MATLAB ile karşılaştırılabilir işlevsellik sağlamaktadır. Çoğu işlem skalerler yerine diziler veya matrisler üzerinde çalıştığı sürece, her ikisi de kullanıcının hızlı programlar yazmasına izin vermektedir. Her ikisi karşılaştırıldığında, MATLAB çok sayıda ek araç kutusuna, özellikle Simulink'e sahiptir, oysa NumPy daha modern ve eksiksiz bir programlama dili olan Python ile entegredir.

✨KNN clustering'e dahilmiydi?

k-Means Clustering, kümeleme için kullanılan denetimsiz bir öğrenme algoritmasıdır, KNN ise sınıflandırma için kullanılan denetimli bir öğrenme algoritmasıdır.

✨Hata yakalamayı büyük kodlarla nasıl kullanıyoruz?

Yazılım projeleri zaman içerisinde gelişerek büyük bir kod tabanına sahip olmaktadır.

Projenin büyümesi ile birlikte projede oluşabilecek hataların ve istisnai durumların

yöntemi zorlaşmaktadır. Derleyiciler, sözdizimi ve derlenme zamanında oluşabilecek

hataları tespit edebilmektedir. Fakat çalışma zamanında oluşan hataları

yakalayamazlar.

Bir uygulamada oluşan hatalar farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bu hatalar, uygulamayı

kullanan ilgili kullanıcılardan kaynaklandığı gibi, kullanıcıdan bağımsız sistemsel

sorunlarda olabilmektedir. Kullanıcı hatalarını gerekli kontrollerle engellemek

mümkün olmakla birlikte, sistemsel veya kullanıcı dışı etmeleri kontrol etmek zordur.

Nesneye Yönelik Programlama Dilleri barındırdıkları, Hata Yakalama mekanizması ile

çalışma zamanında oluşacak istisnai durumları kontrol edebilmemizi olanak sağlar. .Net

platformu ve C# Programlama dili ihtiva ettiği try catch finally blokları sayesinde program

akışı esnasında oluşacak hataları yakalamak ve bu hatalar oluştuğunda yapılacak işlevleri

belirlemek mümkündür.

C# Dilinde hatalar, Exception sınıfından oluşturulmuş nesnelerdir ve bu

nesneler throwanahtar kelimesi ile kullanılmaktadır. Exception sınıfı temel sınıf olup,

bu standart kütüphanede Exception sınıfından türetilmiş birçok sınıf bulunmaktadır.

System içerisinde bulunan Exception sınıfı genel bir hata yakalama sınıfı olup,

System.Object temel alınarak türetilmiştir. System.Exception temel alınarak türetilen

önemli örnek sınıflar aşağıda listelenmiştir.


SystemException, sistem tarafından oluşturulan bir hata türüdür. Bu türdeki hataları

zaman zaman tüm uygulamalarda görmemiz mümkün. Örnek olarak,

StackOverflowException, CLR tarafından, yığın (stack) dolduğunda üretilen bir hatadır.

ApplicationException, uygulama bazlı hataların temel sınıfıdır. Dikkat edilmesi gereken

nokta, eğer kendimize özgü bir Exception sınıfı tanımlıyorsak, bunun için temel Exception

sınıfını kullanarak türetmemiz gerekmektedir. ApplicationException’ı yeni sınıf türetmek